Nhà nghỉ dưỡng hoàn hảo cho gia đình và bạn bè ngay Hà Nội

Đà Lạt giữa lòng Hà Nội. Cách Hà Nội 35km với hơn nửa tiếng xe chạy, bạn và gia đình đã thoát khỏi sự ồn...