Category: Bê tông nhẹ – gạch nhẹ

Bê tông nhẹ.

Chống nóng, chống nồm, chống thẩm thấu, cách âm sàn, tôn nền, tôn sàn âm, giảm tải công trình, hỗ trợ các giải pháp chống thấm.

Gạch nhẹ.

Xây nhà, xây tường bao, chống nóng.

%d bloggers like this: