Bê tông nhẹ chống nóng, tôn nền, bù sàn âm

Công ty Nam Thái nhận đổ bê tông nhẹ 350-500 kg/m3 tại công trình Đổ mái chống nóng, cách âm.  Đổ sàn, chống nồm ẩm,...