Tôn nền sàn âm bằng vật liệu bê tông nhẹ là giải pháp tốt nhất.

Vật liệu tôn nền sàn âm. Trong xây dựng, trường hợp nhà được thiết kế dầm nổi. Chúng ta thường phải giải quyết, nâng cốt...