Tôn nền sàn âm bằng vật liệu bê tông nhẹ là giải pháp tốt nhất.

%d bloggers like this: